logo-big.png

AGENCJA INTERAKTYWNA KREUJĄC NOWĄ JAKOŚĆ FIRM I USŁUG.

Tworzymy cyfrowe doświadczenia zmieniające rzeczywistość.

Zobacz co, dlaczego i jak to robimy

sekret_klienta.png
Do rzeczy Co robimy?

Kreujemy wizerunek firm i produktów, tworzymy strony i aplikacje internetowe, optymalizujemy działanie Twojego Biznesu.

Zapoznaj się w czym DOKŁADNIE możemy ci pomóc

najwazniejsi-sa-ludzie.png
Nasze motto Jak pracujemy?

Pamiętamy, że w każdym biznesie najważniejszy jest człowiek. Jego potrzeby, bolączki i oczekiwania.

Współczesne technologie, metodyki i nasze wieloletnie doświadczenie z wielu dziedzin świata biznesu to tylko narzędzia. Wykorzystujemy je by pomóc Tobie, Twoim pracownikom, a przede wszystkim Twoim klientom.

Przeczytaj o naszych doświadczeniach, zobacz kim jesteśmy

how_we_success.png
A co dla Ciebie? Dlaczego warto

Przestaniesz tracić klientów i przyciągniesz nowych.

Nieskuteczny wizerunek firmy lub produkt, który nie spełnia potrzeb klienta sprawia, że bezpowrotnie odchodzi. To bezpośrednio przekłada się na sukces finansowy twojego przedsięwzięcia.

Razem z tobą dopasujemy twoją ofertę do potrzeb i oczekiwań klienta. To sprawi, że uzna Twoją firmę za najlepszy możliwy wybór.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

jedna-rozmowa.png
Porozmawiajmy Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami. Niezobowiązująco.

Darmowa godzinna rozmowa, w trakcie której poznamy Ciebie i Twoją firmę, rozpoznamy Twoje faktyczne potrzeby i wspólnie zdecydujemy jak możemy Ci pomóc.

P.S. Możesz skontaktować się z nami w ciągu kilkunastu sekund w dowolnym momencie. Kliknij w pomarańczowy guzik w prawym dolnym rogu ekranu aby otworzyć okno rozmowy.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przeczytaj co mają do powiedzenia nasi klienci

  • Rze­czowe podej­ście do mar­ke­tingu oparte na pasji, wie­dzy i doświad­cze­niu. Dobry kon­takt i ter­mi­nowa reali­za­cja pro­jek­tów. Bar­dzo pomocni, pole­cam.
  • W trak­cie wie­lo­let­niej współ­pracy z suk­ce­sem zre­ali­zo­wa­li­śmy kil­ka­na­ście pro­jek­tów. Dyspo­zy­cyj­ność, komu­ni­ka­tyw­ność i duża wie­dza, którą chęt­nie się dzielą spra­wia, że współ­praca z nimi to przy­jem­ność.
  • Dzięki współ­pracy z cede­sign moja oferta pre­zen­tuje się znacz­nie lepiej niż oferta kon­ku­ren­cji co prze­kłada się na lep­szą sprze­daż. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam.
  • Rze­telna, szybka i przede wszyst­kim ter­mi­nowa reali­za­cja. Zaan­ga­żo­wa­nie w pro­jekt, dobra komu­ni­ka­cja i orga­ni­za­cja pracy. Firma godna pole­ce­nia.
  • Pod­czas współ­pracy Pan Mate­usz dał się poznać jako osoba bar­dzo kre­atywna. Wysu­wane przez niego pomy­sły były świeże a ich reali­za­cja ter­mi­nowa i dokładna.
Przeczytaj, w jaki sposób realizujemy skuteczny marketing firm Nasza oferta
Wspólnie kreujemy lepszy wizerunek twojej firmy

KREOWANIE WIZERUNKU - magia pierwszego wrażenia

Pierw­sze wra­że­nie to naj­istot­niej­szy moment decy­du­jący o tym, czy odbiorca sta­nie się Twoim klien­tem.

 

Kreu­jemy wize­ru­nek firmy za pomocą:

logo,
identyfikacji wizualnej,
materiałów drukowanych,
reklamy – tradycyjnej oraz w internecie,
a także promocji marketingowej

Kompleksowo realizujemy strony www

Strony WWW - Twoja przystań w sieci

Strona internetowa to Twoja przystań w sieci. Sprawiamy, że odwiedzający ją użytkownicy znajdują na niej to, czego szukają i z przyjemnością do Ciebie wracają.

 

Oferujemy:

Strony internetowe z systemem CMS
Sklepy internetowe (e-commerce)
Aplikacje i serwisy internetowe
Projektowanie layoutów graficznych
Kodowanie gotowych layoutów (z psd)

Wspólnie kreujemy lepszy wizerunek twojej firmy

Doradztwo biznesowe - usprawnianie działalności

Usprawnianie procesów i działań zarówno wewnątrz jak i zewnątrz firmy 

 

Doradztwo w zakresie

modelu biznesowego
wdrażania nowych produktów i usług
weryfikacja założeń
testy i badania użyteczności
analiza procesów firmy
zarządzanie projektem

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?


Skoro już wiesz co robimy, zobacz JAK to robimy. Wybrane realizacje

W naszym portfolio możemy pochwalić się realizacjami projektów marketingowych dla najrozmaitszych branż, począwszy od mody i architektury po usługi elektryczne.

 

Pracujemy zarówno dla Klientów polskich, jak i zagranicznych.

Agarwood - strona www

Agarwood - strona www

Strona internetowa dla firmy projektującej meble

Renaissance - strona www

Renaissance - strona www

Kodowanie strony internetowej budynku biurowo-handlowego Renaissance w Warszawie

El Tech Instal - identyfikacja wizualna i reklama

El Tech Instal - identyfikacja wizualna i reklama

Projekt logo, wizytówki i baneru reklamowego dla firmy zajmującej się usługami elektrycznymi.

Living point - strona www

Living point - strona www

Kodowanie strony internetowej osiedla mieszkaniowego Living Point w Warszawie.

Mo.ya fashion - strona www

Mo.ya fashion - strona www

Strona internetowa wraz ze sklepem internetowym dla studia projektowego - mo.ya fashion

Alebarwnie - koncept logo

Alebarwnie - koncept logo

Koncepcja logo dla galerii dekoracji i wystroju alebarwnie.

Vimmle - logo

Vimmle - logo

Projekt logo mobilnej aplikacji społecznościowej vimmle.

Elomoto - logo

Elomoto - logo

Projekt logo młodzieżowego portalu rozrywkowo-motoryzacyjnego.