logo-big.png

Skuteczny marketing firm,
start-up’ów i usług

Przestań tracić czas i energię na pozyskiwanie klientów.

Spraw, by wizerunek Twojej firmy zrobił to za Ciebie.

Sprawdź, jak to osiągnąć

wizerunek-a-zysk-firmy.png
Zastanawiałeś/aś się kiedyś ILU KLIENTÓW TRACISZ CODZIENNIE?

Wizerunek firmy wykreowany dzięki przemyślanym działaniom marketingowym ma realny wpływ na Twój sukces finansowy.

Codziennie tysiące osób poszukuje produktu lub usługi, które oferujesz.
Wielu z nich znajduje Ciebie, ale tylko garstka zostaje Twoimi klientami.
Część bezpowrotnie odchodzi do konkurencji.

Dlaczego tak się dzieje?

NAJCZĘSTSZYM POWODEM JEST NIESKUTECZNY WIZERUNEK FIRMY.

Wielu przedsiębiorców w celu obniżenia kosztów, kreuje swój wizerunek na własną rękę lub decyduje się na skorzystanie z usług początkujących agencji.

Bez należytej wiedzy, wprawy i ekspertyzy takie działanie przynosi wiele szkód, z których zabiegany przedsiębiorca często nie zdaje sobie sprawy.
Pozorna oszczędność prowadzi do realnych strat, nie tylko finansowych.

Niespójny projekt JAKIEGOŚ logo czy JAKIEJŚ strony www, oderwany od całości wizerunku nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

sekret_klienta.png
Sekret pozwalający przemówić do klienta

Niezależnie jak i gdzie sprzedajesz usługi lub produkty, cel Twojego klienta jest jeden: znaleźć możliwie najlepszy produkt lub usługę, która spełni jego potrzeby.

Jak sprawić, by klient przekonał się, że to właśnie Twoja oferta jest dla niego najlepsza?

Tajemnica sukcesu tkwi w dopasowaniu sposobu komunikacji Twojej firmy do współczesnego odbiorcy.

Dzisiejszy klient nie ma czasu i chęci na wnikliwą analizę czy Twoja oferta spełnia jego wymagania. Jest niecierpliwy, rozproszony i zabiegany.
Masz tylko chwilę, by zdobyć jego uwagę i przekonać go do siebie.

Jak zrobić to w tak krótkim czasie?

Dziesiątki projektów sprawiły, że wiemy jak to zrobić.

rozmowa-z-klientem.png
Godzinna rozmowa z każdym potencjalnym klientem

Gdybyś mógł przez godzinę porozmawiać o Twojej ofercie Z KAŻDYM, dosłownie każdym potencjalnym klientem, zrobiłbyś to? Zakładamy, że tak. W tym czasie zapewne przekonałbyś go dlaczego powinien z niej skorzystać.

Inwestując w skuteczną kreacje wizerunku, sprawiasz, że ten niemożliwy scenariusz staje się rzeczywistością.

Bez twojego udziału, wizerunek Twojej firmy wpływa na postrzeganie oferty i prezentuje ją tak dobrze, jakbyś robił to osobiście.
Robi to tak efektywnie, że w ciągu kilku minut odbiorca wie wszystko, czego potrzebuje.

Wyobraź sobie, że w ten sposób zatrzymujesz i zachęcasz do kontaktu co drugiego odwiedzającego, który wcześniej zrezygnowałby z Twojej oferty.
W perspektywie miesiąca to dziesiątki czy nawet setki potencjalnych klientów!

TO NIE WSZYSTKO!

Odpowiednio przeprowadzone działania marketingowe sprawiają, że:

- wzrasta wiarygodność, uznanie i prestiż Twojej marki w oczach klientów

- oszczędzasz swój czas i energię - klienci znajdują Ciebie i Twoją firmę, nie odwrotnie

- współpraca z klientami jest bardziej satysfakcjonująca

- rośnie zadowolenie z wykonywanej przez Ciebie pracy

wiedza-za-darmo.png
Dzielimy się wiedzą, za darmo

Wierzymy, że rola agencji marketingowych nie powinna ograniczać się tylko do realizacji projektu. Dlatego oferujemy więcej.

W trakcie współpracy, bez dodatkowych kosztów, dzielimy się naszą wiedzą. Wtajemniczamy Cię w sekrety marketingu, dzięki którym świadomie spojrzysz na każdy aspekt promocji swojego produktu czy usługi.

Taka wiedza zaprocentuje w trakcie współpracy z Twoimi klientami i pozwoli zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu i pieniędzy.

jedna-rozmowa.png
Wystarczy jedna niezobowiązująca rozmowa

Przeczytaj w jaki sposób kreujemy wizerunek i skontaktuj się z nami.

Porozmawiamy, poznamy Ciebie i Twoją firmę, rozpoznamy Twoje faktyczne potrzeby i wspólnie zdecydujemy jak możemy Ci pomóc.

Jedna niezobowiązująca rozmowa może spowodować że przestaniesz tracić potencjalnych klientów, a Twoja firma wejdzie na nowy, lepszy poziom.

Niżej przeczytasz o tym w jaki sposób to robimy, jakie projekty już wykonaliśmy i co o nas mówią nasi klienci.

P.S. Możesz skontaktować się z nami w ciągu kilkunastu sekund w dowolnym momencie. Kliknij w pomarańczowy guzik w prawym dolnym rogu ekranu aby otworzyć okno rozmowy.


Przeczytaj, w jaki sposób realizujemy skuteczny marketing firm Nasza oferta
Wspólnie kreujemy lepszy wizerunek twojej firmy

KREOWANIE WIZERUNKU - magia pierwszego wrażenia

Pierw­sze wra­że­nie to naj­istot­niej­szy moment decy­du­jący o tym, czy odbiorca sta­nie się Twoim klien­tem.

 

Kreu­jemy wize­ru­nek firmy za pomocą:

logo,
identyfikacji wizualnej,
materiałów drukowanych,
reklamy – tradycyjnej oraz w internecie,
a także promocji marketingowej

Kompleksowo realizujemy strony www

Strony WWW - Twoja przystań w sieci

Strona internetowa to Twoja przystań w sieci. Sprawiamy, że odwiedzający ją użytkownicy znajdują na niej to, czego szukają i z przyjemnością do Ciebie wracają.

 

Oferujemy:

Strony internetowe z systemem CMS
Sklepy internetowe (e-commerce)
Aplikacje i serwisy internetowe
Projektowanie layoutów graficznych
Kodowanie gotowych layoutów (z psd)

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?


Skoro już wiesz co robimy, zobacz JAK to robimy. Wybrane realizacje

W naszym portfolio możemy pochwalić się realizacjami projektów marketingowych dla najrozmaitszych branż, począwszy od mody i architektury po usługi elektryczne.

 

Pracujemy zarówno dla Klientów polskich, jak i zagranicznych.

Agarwood - strona www

Agarwood - strona www

Strona internetowa dla firmy projektującej meble

Renaissance - strona www

Renaissance - strona www

Kodowanie strony internetowej budynku biurowo-handlowego Renaissance w Warszawie

El Tech Instal - identyfikacja wizualna i reklama

El Tech Instal - identyfikacja wizualna i reklama

Projekt logo, wizytówki i baneru reklamowego dla firmy zajmującej się usługami elektrycznymi.

Living point - strona www

Living point - strona www

Kodowanie strony internetowej osiedla mieszkaniowego Living Point w Warszawie.

Mo.ya fashion - strona www

Mo.ya fashion - strona www

Strona internetowa wraz ze sklepem internetowym dla studia projektowego - mo.ya fashion

Alebarwnie - koncept logo

Alebarwnie - koncept logo

Koncepcja logo dla galerii dekoracji i wystroju alebarwnie.

Vimmle - logo

Vimmle - logo

Projekt logo mobilnej aplikacji społecznościowej vimmle.

Elomoto - logo

Elomoto - logo

Projekt logo młodzieżowego portalu rozrywkowo-motoryzacyjnego.

Przeczytaj co mają do powiedzenia nasi klienci

  • Rze­czowe podej­ście do mar­ke­tingu oparte na pasji, wie­dzy i doświad­cze­niu. Dobry kon­takt i ter­mi­nowa reali­za­cja pro­jek­tów. Bar­dzo pomocni, pole­cam.
  • W trak­cie wie­lo­let­niej współ­pracy z suk­ce­sem zre­ali­zo­wa­li­śmy kil­ka­na­ście pro­jek­tów. Dyspo­zy­cyj­ność, komu­ni­ka­tyw­ność i duża wie­dza, którą chęt­nie się dzielą spra­wia, że współ­praca z nimi to przy­jem­ność.
  • Dzięki współ­pracy z cede­sign moja oferta pre­zen­tuje się znacz­nie lepiej niż oferta kon­ku­ren­cji co prze­kłada się na lep­szą sprze­daż. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam.
  • Rze­telna, szybka i przede wszyst­kim ter­mi­nowa reali­za­cja. Zaan­ga­żo­wa­nie w pro­jekt, dobra komu­ni­ka­cja i orga­ni­za­cja pracy. Firma godna pole­ce­nia.
  • Pod­czas współ­pracy Pan Mate­usz dał się poznać jako osoba bar­dzo kre­atywna. Wysu­wane przez niego pomy­sły były świeże a ich reali­za­cja ter­mi­nowa i dokładna.